๐Ÿพ Xarray is now 10 years old! ๐ŸŽ‰

xarray.CFTimeIndex.argsort

xarray.CFTimeIndex.argsort#

CFTimeIndex.argsort(*args, **kwargs)[source]#

Return the integer indices that would sort the index.

Parameters:
  • *args โ€“ Passed to numpy.ndarray.argsort.

  • **kwargs โ€“ Passed to numpy.ndarray.argsort.

Returns:

np.ndarray[np.intp] โ€“ Integer indices that would sort the index if used as an indexer.

See also

numpy.argsort

Similar method for NumPy arrays.

Index.sort_values

Return sorted copy of Index.

Examples

>>> idx = pd.Index(['b', 'a', 'd', 'c'])
>>> idx
Index(['b', 'a', 'd', 'c'], dtype='object')
>>> order = idx.argsort()
>>> order
array([1, 0, 3, 2])
>>> idx[order]
Index(['a', 'b', 'c', 'd'], dtype='object')